Popsicle sticks & hot glue gun – mini pallet coasters!

Popsicle sticks & hot glue gun – mini pallet coasters!